Sürgülü Garaj Kapısı

  • Sürgülü garaj kapılarında genellikle ray üzerinde kayan tek bir kanat mevcuttur.
  • Bu tip girişlerde, açma kapama sürecinde kapının kayabilmesi için uzun ve dar bir boşluğa ihtiyaç vardır.Bu kapılar; geniş girişler, yokuşlara yerleştirilmiş girişler, ya da dairesel kapıların açılması için yeterli alan bulunmayan durumlarda en ideal korumadırlar.
  • İdeal sistem seçilmek istendiğinde ağırlık ve kapı uzunluğu dikkate alınmalıdır.
  • Bu sistemler, kapama sürecinde maksimum güvenliği sağlamak için yumuşak başlama ve bitiş fonksiyonu ile donatılmıştır, engel tespit fonksiyonu, kapı hareketinin bloke olması durumunda insan ve nesnelere gelebilecek zararı önlemek için, hareketi durdurur ve tersine çevirir.